Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych jest Sprzedawca.
Klient podając swoje dane osobowe przy dokonywaniu zakupu w Sklepie oświadcza, że dane te są zgodne ze stanem faktycznym.
Podając swoje dane osobowe Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Sprzedawcę w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży towarów.
Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art.32 ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie i obsługę przez Sprzedawcę umowy sprzedaży towarów.
Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie dane do rachunku/faktury i adres dostawy.
Dane osobowe są chronione i zabezpieczone przez Sprzedawcę przy dołożeniu najwyższej staranności, mając na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych oraz ich przypadkowej utracie lub uszkodzeniu.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy powołanej na wstępie jest:

EMKA - Hurtownia
Artykułów dla Zwierząt
Monika Krokosz-Perkowska
ul. Magiera 26/47
01-856 Warszawa


Zakres zbieranych danych klientów sklepu

Dane zbierane podczas rejestracji:
Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.
Dla Twojego bezpieczeństwa hasło jest dla nas niewidoczne, zatem gdy zapomnisz hasła do logowania,
wyślemy Ci nowe, które będzie można zmienić po zalogowaniu.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu:
Podczas składania zamówienia w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualne dane do faktury, czy adres dostawy. Są to dane niezbędne do wystawienia dowodu zakupu i wysyłki zamówienia.
Dane zbierane automatycznie:
Podczas wizyty na stronie internetowej sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego z jakiego korzystasz.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email itp.


Informacja o plikach cookie's

Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze każdego użytkownika Sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu.
Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkowników ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje niżej wymienione pliki cookies w następujących celach: Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia poprzez wyczyszczenie pamięci podręcznej swojej przeglądarki.