Odrolnienie działki – kiedy i jak to zrobić?

Przekształcenie działki z rolnej w budowlaną to proces długi, skomplikowany i kosztowy. Odrolnienie gruntu w niektórych przypadkach nie będzie możliwe. Zanim zdecydujemy się na zakup gruntu, należy dokładnie sprawdzić jego przeznaczenie.
Dom jednorodzinny możemy postawić na działce budowlanej. Działka rolna przeznaczona jest pod produkcję rolną i można na niej stawiać jedynie obiekty niezbędne rolnikowi do pracy. Aby móc się wybudować na gruncie, który jest działką rolną, należy najpierw przeprowadzić proces odrolnienia. Najłatwiej będzie przekształcić działkę, która w ewidencji jest sklasyfikowana jako nieużytek lub działka rolna o gruntach najniższej klasy. W żadnym przypadku nie mamy jednak gwarancji, że uda nam się zrealizować cały proces.

Proces odrolnienia gruntu

Pierwszym etapem odrolnienia jest zmiana przeznaczenia gruntu. Może ona zostać przeprowadzona poprzez zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) albo poprzez uzyskanie warunków zabudowy. Wniosek o zmianę w planie należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zmiany planów są jednak bardzo kosztowne i rzadko są realizowane przez gminy. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z decyzją pozytywną. Jeśli nasze plany nie będą zgodne z polityką przestrzenną gminy, wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu zostanie odrzucony. Jeśli uzyskamy warunki zabudowy lub zmienione zostanie przeznaczenie gruntu w MPZP, kolejnym krokiem będzie wyłączenie działki z produkcji rolnej. Warto pamiętać, że nie zawsze będzie on możliwy do zrealizowania. Z wnioskiem występujemy do właściwego wydziału geodezji lub gospodarki nieruchomościami starostwa powiatowego. Do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej musimy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności, wypis z planu zagospodarowania, wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej, mapę z planem działki wraz z projektem jej zagospodarowania i zaznaczeniem terenu, który ma zostać wyłączony z produkcji rolnej i bilansem powierzchni.

Jaką działkę można przekształcić w budowlaną?

Działkę rolną będzie można przekształcić, jeśli:
  • działka ma dostęp do drogi publicznej;
  • grunt sąsiaduje z innymi działkami, które są zabudowane;
  • teren nie jest objęty ochroną przyrodniczą, archeologiczną lub konserwatorską;
  • działka jest uzbrojona lub jest plan realizacji przyłączy (co najmniej możliwość podłączenia prądu);
  • teren pod zabudowę nie przekracza powierzchni 0,5 ha w przypadku gruntów rolnych klas od I do III.
Nie będzie możliwe przekształcenie z rolnej w budowlaną działki niespełniającej określonych warunków. Ich spełnienie nie daje jednak gwarancji, że da się grunt odrolnić. Jeśli odrolnienie nie będzie możliwe, nie uzyskamy pozwolenia na budowę, nie będziemy też mogli realizować budowy na podstawie zgłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.