działka rolna pod budowę domu

Jak kupić działkę rolną?

Jeśli nie jest się rolnikiem, to zakup działki rolnej może być problematyczny. Z zasady bowiem są one przeznaczone pod uprawę, a nie pod budowę, więc powinni je nabywać tylko zawodowi rolnicy. Dodatkowo grunty o powierzchni powyżej 0,3 ha są objęte prawem pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Można jednak nabyć działkę rolną, nawet jeśli nie prowadzi się działalności rolniczej. Trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym działka rolna to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Można ją nabyć i wykorzystać pod budowę, ale wcześniej trzeba zapoznać się ze szczególnymi zasadami, które regulują ten proces, a po zakupie wyłączyć grunt z produkcji rolnej, czyli uzyskać zgodę na korzystanie z niego w inny sposób niż rolniczy.

Jak sprawdzić, czy dana działka jest rolna?

Podczas procesu wyboru nieruchomości, najpierw trzeba sprawdzić, jakie jest jej przeznaczenie. Można to zrobić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który jest dostępny w urzędzie gminy. Działki rolnicze są oznaczone na planie literą „R”, zabudowa zagrodowa „RM”, a „RU” oznacza, że są to tereny obsługi produkcji rolniczej. Jeżeli interesujący nas teren nie jest objęty MPZP, to informacji o jego przeznaczeniu trzeba szukać w ewidencji gruntów i budynków.

Jak kupić działkę rolną, nie będąc rolnikiem?

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego działki rolne powinny nabywać osoby związane z rolnictwem. Gdy wykonujemy inny zawód, to proces nabycia takiego gruntu jest uzależniony od jego powierzchni:
  • do 0,3 ha – działki może kupić każdy bez żadnych ograniczeń,
  • pow. 0,3 ha do 0,9999 ha – najpierw należy spisać wstępną umowę sprzedaży, którą notariusz wysyła do KOWR i trzeba poczekać miesiąc, czy Ośrodek zdecyduje się skorzystać z prawa pierwokupu, jeżeli nie, to można podpisać akt własności,
  • powyżej 1 ha – trzeba uzyskać zgodę na transakcję Dyrektora Generalnego KOWR, a zbywca musi udowodnić, że nie miał możliwości sprzedać działki rolnikowi.
W przypadku gruntów o powierzchni powyżej 0,3 ha, ale mniejszych niż 1 ha trzeba pamiętać o tym, że nie można ich sprzedać przez 5 lat. Jeśli zaś kupimy działkę większą niż 1 ha (albo kilka, których suma powierzchni go przekroczy), to jesteśmy zobowiązani prowadzić na niej działalność rolniczą oraz zobowiązać się do mieszkania na terenie gminy, do której należy działka przez 5 lat od jej zakupu.

Co można wybudować na działce rolnej?

Co do zasady na gruncie rolnym powinno się stawiać wyłącznie budynki gospodarcze. Wyjątkiem jest siedlisko, w którym można zamieszkać albo sytuacja, gdy działka znajduje się w obrębie miasta. Zawodowi rolnicy mogą na tym terenie wybudować budynek mieszkalny, ale tylko w zabudowie zagrodowej, czyli wraz z budynkami gospodarczymi. Gdy nie prowadzimy działalności rolniczej, to aby wybudować na nabytym terenie budynek mieszkalny, grunt trzeba najpierw wyłączyć z produkcji rolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.